Page 1 of 1

Kategorier

Posted: Thu Oct 18, 2012 7:48 pm
by johngw
Jag gör en meny i "Kategori - Listlayout" och kan välja hur många artiklar som ska visas på en sida. Då visa dessa, låt oss säga 50 st i en kolumn.
Mitt problem är att jag vill att de ska visas i flera kolumner. Någon som vet hur detta skulle gå till? Finns någon plugin eller modul som fixar detta?
Så här:
artikel.jpg