Page 1 of 1

Ändra färg på aktuell Länk - .current active

Posted: Wed Aug 17, 2011 5:10 am
by alecsander
Är det någon som vet hur man kan ändra färg på den länk vars sida man för tillfället är inne på / just har klickat på. (Det är inte a:visited jag är ute efter utan endast den länk som man är inne på). Dessa länkar heter i joomla-mallen:

.current active
eller
.current active deeper parent

Dessa går inte att skriva in i CSS utan man måste ha något annat knep som jag inte kan.
:)

Re: Ändra färg på aktuell Länk - .current active

Posted: Wed Aug 17, 2011 5:15 am
by Per Yngve Berg

Code: Select all

.current { }
.active { }
.deeper  { }
.parent  { }
Nå kan du ändra varje enskild klass.

Re: Ändra färg på aktuell Länk - .current active

Posted: Tue Aug 23, 2011 1:44 pm
by Mackelito
Jag gissar att deeper och parent inte finns som css klasser, eller har jag fel?

Det går att lösa om det hela tiden följer samma struktur...

ex.
.current .active li li li {}

detta kommer då att appliceras på li nummer 3 i active classen


Hoppas det funkar som du tänkt dig :)