បញ្ជី​ស្ថាន​បណ្ដាញ​ដោយ​ប្រើប្រាស់​ជុំឡា​នៅ​កម្ពុជា

Locked
User avatar
hengsovann
Joomla! Explorer
Joomla! Explorer
Posts: 375
Joined: Fri Jul 10, 2009 4:00 am
Location: Cambodia
Contact:

បញ្ជី​ស្ថាន​បណ្ដាញ​ដោយ​ប្រើប្រាស់​ជុំឡា​នៅ​កម្ពុជា

Post by hengsovann » Fri Aug 12, 2011 3:36 pm

Sovann Heng ហេង សុវណ្ណ getinside360.com
អរគុណ"​អាច​ជួយ​ជំរុញ​អ្នក​ដទៃ​​មាន​កម្លាំង​ចិត្ត​ក្នុង​ការ​ចែក​រំលែក
Khmer (CAMBODIA) Translation Team Coordinator អ្នក​សម្របសម្រួល​ក្រុម​បកប្រែ​ភាសា​ខ្មែរ​

 
 
Locked

Return to “ពិពណ៌​ស្ថាន​បណ្ដាញ​ជុំឡា”