មន្តីរទេសចរណ៍ខេត្តបាត់ដំបង www.visittobattambang.com

Locked
SOKPiseth
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 8
Joined: Sun Mar 11, 2012 3:05 am
Location: Cambodia, Battambang City.
Contact:

មន្តីរទេសចរណ៍ខេត្តបាត់ដំបង www.visittobattambang.com

Post by SOKPiseth » Thu Mar 22, 2012 11:11 am

នេះជាគេហទំព័ររបស់ មន្តីរទេសចរណ៍ខេត្តបាត់ដំបង

 
User avatar
hengsovann
Joomla! Explorer
Joomla! Explorer
Posts: 375
Joined: Fri Jul 10, 2009 4:00 am
Location: Cambodia
Contact:

Re: មន្តីរទេសចរណ៍ខេត្តបាត់ដំបង www.visittobattambang.com

Post by hengsovann » Thu Mar 22, 2012 1:48 pm

សូម​អរគុណ​ពិសិដ្ឋ​ដែល​លោក​បាន​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​នេះ​ ។
ខ្ញុំ​បាន​ដាក់​បញ្ចូល​ក្នុង​ទំព័រ​នេះ​រួច​ហើយ ។
Sovann Heng ហេង សុវណ្ណ getinside360.com
អរគុណ"​អាច​ជួយ​ជំរុញ​អ្នក​ដទៃ​​មាន​កម្លាំង​ចិត្ត​ក្នុង​ការ​ចែក​រំលែក
Khmer (CAMBODIA) Translation Team Coordinator អ្នក​សម្របសម្រួល​ក្រុម​បកប្រែ​ភាសា​ខ្មែរ​

 

Locked

Return to “ពិពណ៌​ស្ថាន​បណ្ដាញ​ជុំឡា”