អាយធីសំរាប់ខ្មែរ

Locked
phannyit
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 8
Joined: Thu Sep 08, 2011 5:30 am

អាយធីសំរាប់ខ្មែរ

Post by phannyit » Wed Jun 13, 2012 8:39 am

អាសយដ្ឋាន​បណ្ដាញ៖ www.it4khmer.tk
ឈ្មោះ​ស្ថាន​បណ្ដាញ​ជា​ភាសា​ខ្មែរ៖ អាយធីសំរាប់ខ្មែរ
ឈ្មោះ​ស្ថាន​បណ្ដាញ​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស៖ it4khmer
ប្រភេទ​ភាសា​ស្ថាន​បណ្ដាញ៖ ពហុ​ភាសា
សេចក្ដី​អធិប្បាយ​ស្ថាន​បណ្ដាញ៖ ប្រើប្រាស់​ជុំឡា កំណែ 1.5.20

 
User avatar
hengsovann
Joomla! Explorer
Joomla! Explorer
Posts: 375
Joined: Fri Jul 10, 2009 4:00 am
Location: Cambodia
Contact:

Re: អាយធីសំរាប់ខ្មែរ

Post by hengsovann » Thu Jun 14, 2012 2:53 am

ខ្ញុំ​បាន​បញ្ហា​ក្នុង​ការ​បើក​អាសយដ្ឋាន​ស្ថាន​បណ្ដាញ​របស់​លោក​អ្នក!
Sovann Heng ហេង សុវណ្ណ getinside360.com
អរគុណ"​អាច​ជួយ​ជំរុញ​អ្នក​ដទៃ​​មាន​កម្លាំង​ចិត្ត​ក្នុង​ការ​ចែក​រំលែក
Khmer (CAMBODIA) Translation Team Coordinator អ្នក​សម្របសម្រួល​ក្រុម​បកប្រែ​ភាសា​ខ្មែរ​

phannyit
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 8
Joined: Thu Sep 08, 2011 5:30 am

Re: អាយធីសំរាប់ខ្មែរ

Post by phannyit » Thu Jun 14, 2012 5:42 am

ខ្ញុំយល់ថាវាគ្មានបញ្ហាអ្វីធំដំទេ គ្រាន់តែវារាង យឺតបន្ដិច។

User avatar
hengsovann
Joomla! Explorer
Joomla! Explorer
Posts: 375
Joined: Fri Jul 10, 2009 4:00 am
Location: Cambodia
Contact:

Re: អាយធីសំរាប់ខ្មែរ

Post by hengsovann » Thu Jun 14, 2012 11:06 am

ខណៈ​ដែល​ខ្ញុំ​ឆ្លើយ​ នៅ​បានលុង​ពុំ​អាច​ទំព័រ​ដាក់​ស្នើ​បាន ប៉ុន្តែ​មិត្តភ័ក្ដិ​នៅ​តំបន់​ផ្សេង​ជួយ​បើក​មើ​ល​ ឃើញ​ធម្មតា ។ ឥលូវ​បាន​បញ្ចូល​រួច​ហើយ៖ http://forum.joomla.org/viewtopic.php?f ... 7#p2584497
Sovann Heng ហេង សុវណ្ណ getinside360.com
អរគុណ"​អាច​ជួយ​ជំរុញ​អ្នក​ដទៃ​​មាន​កម្លាំង​ចិត្ត​ក្នុង​ការ​ចែក​រំលែក
Khmer (CAMBODIA) Translation Team Coordinator អ្នក​សម្របសម្រួល​ក្រុម​បកប្រែ​ភាសា​ខ្មែរ​

 

Locked

Return to “ពិពណ៌​ស្ថាន​បណ្ដាញ​ជុំឡា”