Page 1 of 1

Term för att "prenumerera" på inlägg

Posted: Tue Feb 05, 2013 8:10 am
by anx
Jag vill att mina besökare ska kunna prenumerera på inlägg. Vad kallas detta? Finns det någon inbyggd funktion i Joomla!

Re: Term för att "prenumerera" på inlägg

Posted: Wed Mar 20, 2013 1:29 pm
by trx182
RSS kanske du menar? Det finns inbyggt, i den Svenska översättningen heter det Nyhetsflöden. Det finns även mängder med tillägg som är bra/bättre än det inbyggda,sök på RSS i Extension Directory.

Re: Term för att "prenumerera" på inlägg

Posted: Tue Apr 02, 2013 3:03 pm
by sgagner
Hej!

Om du verkligen menar att prenumerera i meningen att besökarna betalar för få tillgång till nya artiklar så kan jag bara rekommendera tillägg såsom Akeeba Subscriptions eller RS Membership som båda ger möjlighet att skapa prenumerationer på ett givet innehåll med olika behörighetsnivåer om man så vill.

Re: Term för att "prenumerera" på inlägg

Posted: Sun Oct 20, 2013 12:08 pm
by anx
Tack!
RSS var det jag menade.