Page 1 of 1

Log in fönstret

Posted: Wed Sep 26, 2012 9:02 am
by Quarten
Jag har login för registrerade medlemmar som ett pop-up.
MEN jag vill inte ha med uppgifterna/länkarna "Forgot your password?" resp"forgot your username?"
VAR ställe jag inte det (I tidigare Joomla var det klick i ruta vid installationen)

Q

Re: Log in fönstret

Posted: Tue Oct 16, 2012 8:03 pm
by oxiepagen
Hej,
Är det någon modul som du har placerat för i så fall är det i modulen du tar bort detta.
Om det är något som ingår i mallen så ska det finns bland inställningarna i mallen eller i någon modul som sagt.