Page 1 of 1

Ordningsföljd av utvalda artiklar.

Posted: Mon Nov 05, 2012 10:18 am
by TorPidus
Vill gärna sortera dessa manuellt, men får det inte till.
Har en artikel som hela tiden ligger först(-1). Det fungerar.

Så sorterar jag de andra med pil opp/ned, och sparar. Men det blir ingen skillnad.
Vad gör jag för fel?