Page 1 of 1

Anvädare har försvunnit

Posted: Thu Nov 07, 2013 1:03 pm
by hanskar
Samtliga användare har försvunnit. Ingen kan komma in förutom jag som är super user. När jag går in på Användare får jag meddelande enligt bifogade bild.
Hur skall jag göra för att på nytt kunna lägga till användare?

Re: Anvädare har försvunnit

Posted: Thu Nov 07, 2013 5:12 pm
by Per Yngve Berg
Extensions->Extensions Manager->Database och tryck "fix"-knappen.

Re: Anvädare har försvunnit

Posted: Thu Nov 07, 2013 8:51 pm
by hanskar
Det blev ingen skillnad

Re: Anvädare har försvunnit

Posted: Thu Nov 07, 2013 8:58 pm
by Per Yngve Berg
Kör du 2.5.14?

Titta i databasen med phpmyadmin. Finns tabellen jos_users_notes?

Re: Anvädare har försvunnit

Posted: Thu Nov 07, 2013 10:06 pm
by hanskar
Jag vet inte vilken version av Joomla 2.5 jag kör men så här ser det ut

Re: Anvädare har försvunnit

Posted: Fri Nov 08, 2013 5:23 am
by Per Yngve Berg
Dina svenska språkfiler är inte till rätt Joomla-version.

Du kan se versionen i Webplats->System-information

Re: Anvädare har försvunnit

Posted: Fri Nov 08, 2013 8:27 am
by hanskar
Vet du vilket språkpaket jag skall ha?

Re: Anvädare har försvunnit

Posted: Fri Nov 15, 2013 2:01 pm
by oxiepagen
hanskar wrote:Vet du vilket språkpaket jag skall ha?
Testa att installera denna fil http://joomlacode.org/gf/project/jtrans ... ge_id=5589