Page 1 of 1

Nya användare kan inte logga in.

Posted: Thu Sep 18, 2014 1:03 pm
by nengligt
har en joomla site Joomla! 2.5.22 Stable [ Ember ] 12-June-2014 14:00 GMT. Efter denna uppdatering kan inte nya användare logga in efter registrering. Allt fungerar som de ska. Användarna finns i databasen samt joomla. Men när man bekräftat registrerimgsmailet . Går det inte att logga in. "Du skrev fel eller användaren finns inte registrerad." Trots att de finns. Om de läggs in i Backend fungerar det inte heller. Användare som registrerat sig före uppdateringen kan logga in. vad kan ha hänt?

Re: Nya användare kan inte logga in.

Posted: Thu Sep 18, 2014 3:38 pm
by Per Yngve Berg
Varför har uppdaterat till 2.5.22? Senaste är 2.5.24

Re: Nya användare kan inte logga in.

Posted: Fri Sep 19, 2014 7:11 am
by nengligt
Uppdateringen löste problemet. Måste gått "snett" tidigare uppdatering.

Re: Nya användare kan inte logga in.

Posted: Fri Sep 19, 2014 8:22 am
by sgagner
Bra att det löste sig för dig.
Ibland kan en uppdatering lösa problem.