Page 1 of 1

Kan inte textformatera! :-(

Posted: Wed Oct 09, 2013 6:21 pm
by gunrud
Varför får jag inte in alla textediteringsverktygen i Joomla? Har bara delar av verktygen. Vad göra?

Image

Re: Kan inte textformatera! :-(

Posted: Thu Oct 10, 2013 4:30 pm
by EE Photo
Vad jag kan se så har du allt. Vad är det du saknar?

Du kan i pluginet för Tinymce utökad funktionalitet, det borde ge dig lite fler alternativ.

Re: Kan inte textformatera! :-(

Posted: Thu Oct 10, 2013 4:36 pm
by gunrud
Jag har 2.5 redan men jag kan inte välja typsnitt, storlek, färg m.m. vilket är vitalt i layouten.
Hur får jag till pluginet för Tinymce utökad funktionalitet?

Re: Kan inte textformatera! :-(

Posted: Thu Oct 10, 2013 5:01 pm
by EE Photo
Gå in på plugins, sök på tiny, klicka på pluginet och välja utökad vid funktionalitet.

Re: Kan inte textformatera! :-(

Posted: Thu Oct 10, 2013 5:12 pm
by gunrud
Tack!! :-) Mycket bättre!