Page 1 of 1

Javascript-problem. Hur hittar jag det?

Posted: Sun Dec 01, 2013 10:29 am
by BosseJ
Hej,

Jag har ett problem med Jomsocial. Jomsocial support har varit inne och tittat och sa att det är en Javascript-konflikt. Och att enda sättet jag kan reda ut var konflikten ligger är att inaktivera extension per extesion till jag hittat vilken det är som strular.

[censored]! Det är ju inget litet jobb precis...

Så min fråga till er är; Finns det något smartare sätt att reda ut var konflikten ligger?

Beskrivning av problemet:

På Jomsocials startsida visas en lista på senaste aktiviteter.
Problemet är att för några medlemmar så syns inte denna lista. För den övervägande majoriteten funkar det alltså precis som det ska.
På bifogad bild ser ni hur det ser ut. På den översta funkar det som det ska, på den undre inte..
Den där "Mer" ligger längst ner i aktivitetslistan, så den visas hos alla.

/Bosse

Re: Javascript-problem. Hur hittar jag det?

Posted: Tue Dec 17, 2013 1:36 pm
by sgagner
Hej,

Tyvärr så har nog JomSocial Support alldeles rätt i fråga om felsökningen i detta fall. Just konflikter i Javascript, jQuery, Motools eller liknande, är ganska svårlösta problem som kan ta en hel del tid att komma underfund med.
Man kan inaktivera tillägga av olika slag och även ändra laddningsordningen på de pluginer som är aktuella.