Page 1 of 1

Insticksmoduler slutar att fungera

Posted: Wed Dec 18, 2013 2:54 pm
by RogerSkarb
Jag har flera insticksmoduler som helt plötsligt har slutat att fungera. Vimeo, PayPal mm. Effekten är bara att "det händer ingenting"

Jag installerade MooFAQ, har sedan tagit bort den. Sedan tagit bort 2 andra (som fanns där när det fungerade)

Har gått igenom Globala inställningar, System (har inte ändrat)
Något tips?

Re: Insticksmoduler slutar att fungera

Posted: Wed Dec 25, 2013 1:44 pm
by oxiepagen
Testa att installera om insticksmodulerna?

Re: Insticksmoduler slutar att fungera

Posted: Wed Dec 25, 2013 5:01 pm
by RogerSkarb
Japp, avinstallerat, ominstallerat.

Tack för din tanke!

Re: Insticksmoduler slutar att fungera

Posted: Thu Jan 02, 2014 7:37 pm
by sgagner
Det kan uppstå konflikter mellan olika versioner av jQuery eller MooTools som används av olika tilläggsdelar i ditt system. Det kan ibland åtgärdas genom att ändra laddningsordningen på pluginerna och ibland måste man avinstallera något som orsakar konflikten.
Det finns flera illa skrivna tillägg (tex Virtuemart) som laddar sina egna jQuery-bibliotek och som då kan orsaka konflikter av denna typ.

Re: Insticksmoduler slutar att fungera

Posted: Mon Jan 06, 2014 4:25 pm
by RogerSkarb
Tack Stefan!

Ska gå igenom det!