Problem z mod rewrite joomla

Moderator: Radek Suski

Locked
effectdesign
Joomla! Fledgling
Joomla! Fledgling
Posts: 2
Joined: Wed Jun 18, 2014 4:38 pm

Problem z mod rewrite joomla

Post by effectdesign » Wed Jun 18, 2014 4:40 pm

Witam.
Mam dosyć poważny problem z funkcją mod_rewrite w joomla 1.5.

Chodzi mianowicie o to, że, podczas ustawienia w Konfiguracji Witryny funkcji włączone dla przyjaznych linków, skróconych adresów, oraz mod rewrite. Strona nie działa właściwie, np. Archiwum, zamiast przekierowywać do miesiąca październik to podczepia link do artykułu o numerze 10.

Dosyć nie spotykany problem. Pierwszy raz od czterech lat, przytrafiła mi się podbna sytuacja.

Dodam jeszcze, że plik .htacces jest właściwie skonfigurowany po joomla 1.5.

Wspomagałem się komponentami, samogenerującymi htaccess ale problem nadal jest, nawet sh404sef nic nie poradził.

Strona jest także na serwerze nazwa.pl, który mógłby się wydać kłopotliwy jeśli o joomlę 1.5 chodzi. Ale nawet i serwer nazwy jest dobrze skonfigurowany. Nie wiem co dalej.

Już wszystkie możliwości wykorzystałem.

Może ktoś ma rozwiązanie. Proszę o pomoc.


Poniżej link do strony:

http://www.czdsigb.gov.pl/zamowienia-publiczne.html

Poniżej .htaccess

effectdesign
Joomla! Fledgling
Joomla! Fledgling
Posts: 2
Joined: Wed Jun 18, 2014 4:38 pm

Re: Problem z mod rewrite joomla

Post by effectdesign » Wed Jun 18, 2014 5:18 pm

##
# @version $Id: htaccess.txt 21064 2011-04-03 22:12:19Z dextercowley $
# @package Joomla
# @copyright Copyright (C) 2005 - 2010 Open Source Matters. All rights reserved.
# @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU/GPL
# Joomla! is Free Software
##


#####################################################
# READ THIS COMPLETELY IF YOU CHOOSE TO USE THIS FILE
#
# The line just below this section: 'Options +FollowSymLinks' may cause problems
# with some server configurations. It is required for use of mod_rewrite, but may already
# be set by your server administrator in a way that dissallows changing it in
# your .htaccess file. If using it causes your server to error out, comment it out (add # to
# beginning of line), reload your site in your browser and test your sef url's. If they work,
# it has been set by your server administrator and you do not need it set here.
#
#####################################################

## Can be commented out if causes errors, see notes above.
Options +FollowSymLinks

#
# mod_rewrite in use

RewriteEngine On

########## Begin - Rewrite rules to block out some common exploits
## If you experience problems on your site block out the operations listed below
## This attempts to block the most common type of exploit `attempts` to Joomla!
#
## Deny access to extension xml files (uncomment out to activate)
#<Files ~ "\.xml$">
#Order allow,deny
#Deny from all
#Satisfy all
#</Files>
## End of deny access to extension xml files
# Block out any script trying to set a mosConfig value through the URL
RewriteCond %{QUERY_STRING} mosConfig_[a-zA-Z_]{1,21}(=|\%3D) [OR]
# Block out any script trying to base64_encode data within the URL
RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode[^(]*\([^)]*\) [OR]
# Block out any script that includes a <script> tag in URL
RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|%3C)([^s]*s)+cript.*(>|%3E) [NC,OR]
# Block out any script trying to set a PHP GLOBALS variable via URL
RewriteCond %{QUERY_STRING} GLOBALS(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2}) [OR]
# Block out any script trying to modify a _REQUEST variable via URL
RewriteCond %{QUERY_STRING} _REQUEST(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2})
# Return 403 Forbidden header and show the content of the root homepage
RewriteRule .* index.php [F]
#
########## End - Rewrite rules to block out some common exploits


########## Begin - Custom redirects
#
# If you need to redirect some pages, or set a canonical non-www to
# www redirect (or vice versa), place that code here. Ensure those
# redirects use the correct RewriteRule syntax and the [R=301,L] flags.
#
########## End - Custom redirects


# Uncomment following line if your webserver's URL
# is not directly related to physical file paths.
# Update Your Joomla! Directory (just / for root)

# RewriteBase /


########## Begin - Joomla! core SEF Section
#
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
#
# If the requested path and file is not /index.php and the request
# has not already been internally rewritten to the index.php script
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/index\.php
# and the request is for root, or for an extensionless URL, or the
# requested URL ends with one of the listed extensions
RewriteCond %{REQUEST_URI} (/[^.]*|\.(php|html?|feed|pdf|raw))$ [NC]
# and the requested path and file doesn't directly match a physical file
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
# and the requested path and file doesn't directly match a physical folder
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
# internally rewrite the request to the index.php script
RewriteRule .* index.php [L]
#
########## End - Joomla! core SEF Section


Locked

Return to “Instalacja i aktualizacja”