Page 1 of 1

błąd przy instalacji rokgallery w joomla

Posted: Wed Oct 17, 2018 1:59 pm
by AleksanderG
Podczas istalacji wyskakuje poniższy błąd, jestem zielony w tej matrii.
Ostrzeżenie
JInstaller::Instalacja: Błąd SQL Can't create table `metalik`.`#sql-3608_3e9` (errno: 121 "Duplicate key on write or update").
Rozszerzenie Instaluj: SQL- błąd podczas przetwarzania zapytania: Wywołanie funkcji bazy danych zakończyło się numerem błędu 1005
.
SQL =

ALTER TABLE `#__rokgallery_files_index`
ADD CONSTRAINT `rokgallery_files_index_id_idx` FOREIGN KEY (`id`) REFERENCES `#__rokgallery_files` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;

Pakiet Instaluj: Wystąpił błąd podczas instalacji rozszerzenia: com_rokgallery-2.43.zip.