Page 1 of 1

Endre navn på kolonne i Artikkelliste

Posted: Fri Oct 10, 2014 11:10 am
by rambler64
Jeg vil endre navn på kolonneoverskriften "Tittel" i Artikkelliste visning.
Klarer ikke å finne ut overtyring på denne.
Forslag?

Re: Endre navn på kolonne i Artikkelliste

Posted: Fri Oct 10, 2014 11:57 am
by Per Yngve Berg
Den språkvariablen ligger i Administrator/language for administratordelen.

Eller mener du et Meny-punkt av type Artikkel-liste på forsiden?

Det skal være COM_CONTENT_HEADING_TITLE

Re: Endre navn på kolonne i Artikkelliste

Posted: Fri Oct 10, 2014 12:10 pm
by rambler64
Meny punkt til Artikkel-liste som viser artikler i en kategori

Re: Endre navn på kolonne i Artikkelliste

Posted: Fri Oct 10, 2014 1:09 pm
by Per Yngve Berg
Det er JGLOBAL_TITLE

Antar at dette vil dukke opp andre steder også.

Re: Endre navn på kolonne i Artikkelliste

Posted: Fri Oct 10, 2014 1:40 pm
by rambler64
Takk, det løste problemet mitt :)