Page 1 of 1

Länk problem

Posted: Wed Sep 26, 2018 7:27 pm
by Poj
När jag går till en artikel vi top menyn (index.php?option=com_content&view=article&id=176) så ser jag moduler i sid kolumnerna, men när jag klickar på en länk i en annan artikel (samma länk som menyn) syns inga moduler.

Bredcrumbs modulen visar Hem / Helgens matcher när jag klickar på top menyn men bara HEM när jag går via länken i den andra artikeln.


Vad är det för fel?

Re: Länk problem

Posted: Sun Nov 18, 2018 8:05 pm
by sgagner
Hej POJ!
Detta är inget fel utan en del av en egenskap i Joomla.
Moduler visas i relation till menyobjekt och man kan välja att visa moduler vid klick på alla menyobjekt eller på ett urval av dem. Detta hittar du under fliken "Tilldelning" i modulens inställningar.
Ett problem uppstår dock om man skapar en länk i en artikel direkt till en annan artikel. I detta fall så är ju inget menyobjekt inblandat i visningen av sidan. Man kan kringgå detta "problem" med att skapa ett dolt menyobjekt och så länkar man till det dolda menyobjektet i den länk man skapar. Man ser också till att modulen eller modulerna som skall visas är tilldelade till det dolda menyobjektet.
samma sak gäller vad som visas i brödsmulorna. Om du länkar via ett menyobjekt så har ju menyobjektet ett namn och ett alias och det är detta som sedan visas i brödsmulorna och i URL:en om SEF är aktiverat.

För att skapa ett dolt menyobjekt så skapar man först en meny som man kan kalla för "Dold meny" förslagsvis. Denna meny visar man inte i någon modul på sidan utan den skall alltid vara just Dold. Sedan lägger man till menyobjekt som leder till den sida man vill länka till i denna meny.
När man skapar länken så väljer man alltså inte "Innehåll - artikel" utan det dolda menyobjekt man skapat till artikeln.

Om allt detta låter för komplicerat så finns det flera genvägar att ta och om det finns behov av det kan jag göra en video som visar hur man gör steg-för-steg.

Re: Länk problem

Posted: Sun Nov 18, 2018 8:23 pm
by Poj
Jag har en dold meny och länken från artikeln har jag kopierat länken i den dolda menyn (index.php?option=com_content&view=article&id=176).
Sidan är en uppdatering av en databas tabell och länken är vad som ska visas när uppdateringsskriptet är klart.

Re: Länk problem

Posted: Sun Nov 18, 2018 9:09 pm
by Per Yngve Berg
Du måste ha menypunkten med

index.php?option=com_content&view=article&id=176&Itemid=123

där 123 är id till menypunkten.

Re: Länk problem

Posted: Mon Nov 19, 2018 5:05 pm
by sgagner
Som jag sa ovan så måste modulerna vara synliga i relation till det menyobjekt du länkar till.
Kolla inställningarna av modulen under fliken "Tilldelning".

Per-Yngve - På svenska kallar vi det menyobjekt och inte menypunkt.