Page 1 of 1

Omdirigering vid inloggning för att läsa en artikel

Posted: Sat Apr 16, 2016 5:06 pm
by over
Hej!
Jag har provat en funktion som jag tidigare aldrig testat. Jag vet därför inte hur det är tänkt att det skall fungera.

Jag satte inställningarna för en blog så att ej auktoriserade artiklar visas med en "Logga in för att läsa mer"-button. När jag klickar på denna, kommer jag korrekt till inloggningsformuläret.
Är det tänkt att jag, efter inloggningen, skall komma tillbaka till den artikel jag ville läsa? Detta är naturligtvis nödvändigt om inte användaren fullständigt skall tappa tråden.

Jag vet att pluginen för användarprofil kan spela diverse spratt här.

Jag vill använda "return page" i ett annat sammanhang, men om det inte fungerar för artiklar är det ett mer generellt problem.

Ja! Artikeln skickar med "sin adress" till inloggningen, men jag har hittills inte lyckats få Joomla att hoppa tillbaka dit.

Vet någon om det är tänkt att det skall fungera?

Re: Omdirigering vid inloggning för att läsa en artikel

Posted: Mon Apr 18, 2016 1:16 am
by over
Om någon är intresserad.

Jo, det fungerar om man håller tungan rätt i mun,

Normalt kanske inlohhningsmodulen används. Här kan en omdirigering sättas om så önskas. Jag rekemenderar det i alla fall för utloggning för att slippa eventuella meddelanden om att "du är inte berättigad...."

Skapa en menypunkt för inloggning (användar-komponenten) UTAN omdirigering. Menyn kan vara dold. Skapa en menypunkt för användarprofil. Denna måste vara tillgänglig även för EJ inloggade användare av någon anledning. Förmodligen fungerar det utan menypunkt men då kan det bli fel med visade moduler. Även denna kan vara gömd.

Nu fungerade omdiregeringen från artikeln i bloggen till inloggningen och efter inloggningen tillbaka till den fulla artikeln. Detta skall jag nu utnyttja i ett annat sammanhang.

Gömd betyder att menyn inte visas på någon sida. Observera att en inloggningsmeny alltid måste skapas. Om siten inte skall ha någon inloggning på frontend sätts åtkommst till minst nvån registrerad annars kan alla med lite Joomlakunskaper anropa inloggningssidan utan problem!

Kanske hjälper det någon.

Re: Omdirigering vid inloggning för att läsa en artikel

Posted: Mon Apr 18, 2016 10:22 am
by sgagner
Hej,

Bra att du funderade ut det på egen hand. Även en bra beskrivning.

En viktig sak man måste förstå med Joomla är att det är menyobjekten som skapar sidorna och ger relationer till andra moduler etc. Detta är en av Joomla största styrkor och också den del som kan vara svårast att förstå.
Det är därför som man skapar "osynliga" menyobjekt för att hantera länkar av allehanda slag och även för att förenkla hanteringen av behörighet mm.