Page 1 of 1

User_id

Posted: Sun Sep 11, 2016 7:13 pm
by Poj
Hej.
Vi har ett eget medlemsregister och använder inte joomlas eftersom alla medlemmar inte har inloggning och vi använder vårt register för laguttagning i klubben.
Hur gör jag för att komma åt user_id på en person som är inloggad i joomla?
Jag vill koppla det till vårt register så medlemmar kan ändra sina uppgifter själva.

MVH Per-Olof

Re: User_id

Posted: Mon Sep 12, 2016 6:51 am
by Per Yngve Berg
Hur har du tenkt göra det? Skal du skriva en "User Profile Plugin" själv?

https://api.joomla.org/cms-3/classes/JUser.html

Re: User_id

Posted: Wed Sep 14, 2016 5:32 pm
by Poj
I joomlas user tabell finns name, username, id, mm. jag tänkte koppla user_id med min tabell, och det fungerade för ett år sedan. Då fick jag fram det så här
"<?php
print_r($_SESSION);
?>
<hr />
<?php
var_dump($_SESSION);
?>"

Men efter en månad så kom en uppdatering och allt blev krypterat så jag inte kom åt det längre.
Jag vet inte hur jag ska göra det nu.

Re: User_id

Posted: Wed Sep 14, 2016 5:43 pm
by Per Yngve Berg

Code: Select all

$user = JFactory::getUser();
echo "<p>Your name is {$user->name}, your email is {$user->email}, and your userid is {$user->id}</p>";
https://docs.joomla.org/Accessing_the_c ... ser_object

Re: User_id

Posted: Fri Sep 16, 2016 3:35 pm
by Poj
Är det något jag måste installera eller hur använder jag det?
Försökte lägga in koden i en artikel mellan sourcerer taggar men det hände inget.
Är väldigt grön på Joomla.

Re: User_id

Posted: Fri Sep 16, 2016 3:56 pm
by Per Yngve Berg
Prova:

Code: Select all

$user = JFactory::getUser();
$userid=$user->id;
Det kan vara att taggarna krockar med sourcerer sina i det förra exemplet.