Page 1 of 1

Kontakter saknas i menyn Komponenter

Posted: Wed Feb 06, 2019 1:52 pm
by Runner64
Undermenyn Kontakter saknas i backend under Komponenter. I data basen saknas com_contact och com_contact_contact, dvs. Id 7 och Id 8..
Åtkomst till dessa fås om man lägger till i adressfältet /administrator/index.php?option=com_contact i backend. I frontend fungerar det som det ska.
Hur får jag tillbaka menyn Kontakter?
Ominstallation av Joomla är gjord ett par gånger, men utan resultat.
Joomla version 3.9.1 just nu eftersom version 3.9.2 har problem t.ex. byte av mall för menyer.

Re: Kontakter saknas i menyn Komponenter

Posted: Fri Feb 08, 2019 2:09 pm
by sgagner
Hej!

Gå till menyn Tillägg/Hantera/Utforska och se om du hittar den i listan med oinstallerade tillägg. Om inte så klicka på Utforska för att göra en ny sökning så bör du hitta Kontakter där. Markera den i listan och klicka på Installera så bör den vara tillbaka i menyn igen.

Re: Kontakter saknas i menyn Komponenter

Posted: Fri Feb 08, 2019 3:23 pm
by Runner64
Har testat förslagen, men inget hjälper. Har uppdaterat till Joomla version 3.9.2, men inte det heller får menyn Kontakter att visas. Allt finns om jag använder länken i första inlägget, men menyn är borta.
Hur installerar man om enbart komponenten Contacts?

Re: Kontakter saknas i menyn Komponenter

Posted: Fri Feb 08, 2019 5:10 pm
by sgagner
Om du vill ha hjälp hands-on så kan jag hjälpa till för det är mycket svårt att ge korrekt handledning via text på detta sätt.

Re: Kontakter saknas i menyn Komponenter

Posted: Fri Feb 08, 2019 5:28 pm
by Runner64
Utmärkt. Jag skickar ett PM till dig.

Re: Kontakter saknas i menyn Komponenter

Posted: Thu Feb 14, 2019 1:20 pm
by Runner64
Menyn Kontakter är åter synliga i backend.
Lösningen var att exportera de missade tabellerna från en ren Joomla installation och importera dessa till DB-en som saknade tabellraderna.