Page 1 of 1

Egna databastabeller ihop med Joomla

Posted: Sat Aug 01, 2015 6:18 pm
by Poj
Kom och tänka på en sak, vi har egna databastabeller i den databasen som jag ska lägga in Joomla på.
Finns det någon risk att dom tabellerna blir raderade av Joomla vid en uppdatering?
Med andra ord ska Joomla ligga i en egen databas?

Re: Egna databastabeller ihop med Joomla

Posted: Mon Aug 03, 2015 10:46 am
by sgagner
Hej,

Du kan mycket väl lägga dina tabeller i samma databas som Joomla. Joomla känner igen sina tabeller genom det tabellprefix som finns angivet i Globala inställningarna under fliken "Server". Prefixet skall alltid avslutas med ett understrykningstecken för att separera prefixet från tabellnamnet ( tex. j34_ ).
Man kan får något bättre prestanda genom att använda en separat databas beroende på hur mycket databasanrop som görs till databasen samtidigt.

Om du använder en separat databas och även använder Akeeba Backup för att ta backup, så bör du använda Pro-versionen så du kan ta backup på andra databaser samtidigt som Joomlas egen databas i en och samma backup.