Page 1 of 1

Installer databas 3.9

Posted: Thu Jan 17, 2019 9:18 am
by arjo1754
Hej
När jag försöker installera databasen får jag ett obligatoriskt fält; "det saknas databasschema" Vad är detta och hur kommer jag vidare?
Arne Johansson