Page 1 of 1

Problem after uppgradering

Posted: Fri Apr 14, 2017 1:34 pm
by ahidman
Hej!
efter att ha uppdaterat Joomla till version 3.6.5 kan jag inte hantera moduler i administrationsläget,

Se video:
https://www.screencast.com/t/Rr91KUqLPxx

Wad beror detta på?
Går det att åtgärda eller kan jag på något sätt komma tillbaka til en version där detta fungerar?

Best hälsningar
Anders Hidman

Re: Problem after uppgradering

Posted: Fri Apr 14, 2017 2:28 pm
by sgagner
Hej!

Kontrollera att databasen är uppdaterad efter uppdateringen av paketet. Detta är relativt vanligt problem.

Gå till "Tillägg > Hantera > Databas" och se om alla tabeller är uppdaterade. Om det visar fel så klickar du helt enkelt på knappen "Fixa".

Re: Problem after uppgradering

Posted: Fri Apr 14, 2017 2:33 pm
by ahidman
Tack så jätte mycket
Anders