Page 1 of 1

Error vid tillägg i Front-end

Posted: Sun Nov 10, 2013 3:01 am
by ronjas_matte
Har precis uppgraderat till Joomla 3.2.0.
När jag lägger till en artikel får jag upp när jag sparar upp ett felmeddelande.
Jag förstår inte det själv men tror det är något med mallen.
Se bifogad jpg-fil

Någon som kan hjälpa mig????

Re: Error vid tillägg i Front-end

Posted: Sun Nov 10, 2013 11:16 am
by Per Yngve Berg
Det är nog ett fel med databasen.

Extensions->Extension Manager->Database och kör "Fix"-knappen.