Page 1 of 1

Genomskinliga tabeller

Posted: Wed Apr 09, 2014 8:52 pm
by hanskim
Jag vill ha tabeller något genomskinlig, har sökt efter lösning men inte funnit det. Är det någon som vet hur man gör? Jag har Joomla 3

Re: Genomskinliga tabeller

Posted: Wed May 07, 2014 10:42 am
by sgagner
En tabell kan mycket väl vara helt eller delvis genomskinlig.
Här finns en bra referensguide till hur man skriver bra CSS-kod: http://www.w3schools.com/css/css3_intro.asp

Tänk dock på att vissa typer av genomskinlighet tex. gradienter, stöds olika av olika webbläsare så det kan behövas flera parallella kodrader för olika webbläsare.

Re: Genomskinliga tabeller

Posted: Wed Oct 15, 2014 4:56 pm
by hanskim
Tack!