Page 1 of 1

Ändra storlek i kategori meny?

Posted: Thu Jan 15, 2015 2:04 pm
by margaretha
Skulle vilja minska textstorleken i sidebarmodulen, en kategorimeny, men hittar inte css-filen
http://www.fugik.com/blog

Re: Ändra storlek i kategori meny?

Posted: Thu Jan 15, 2015 2:51 pm
by jakjakjak
ditt länk fungerar tyvärr inte! :-)

Re: Ändra storlek i kategori meny?

Posted: Thu Jan 15, 2015 4:23 pm
by margaretha

Re: Ändra storlek i kategori meny?

Posted: Thu Jan 22, 2015 10:33 am
by sgagner
I detta fall finns CSS-filen i http://www.fugik.com/modules/mod_rsblog ... /style.css

Modulen tillhör tillägget RSBlog!

I CSS-filen kan du ändra parametern:

Code: Select all

.rsblog-categories-module li > a {
    text-decoration: none;
    transition: color 0.5s ease 0s;
}
och lägga till:

Code: Select all

font-size: 11px;

Re: Ändra storlek i kategori meny?

Posted: Thu Jan 22, 2015 4:18 pm
by margaretha
Tack för hjälpen , det fungerade fint!!