Page 1 of 1

kto ze mną poprawi josDirectory?

Posted: Thu Dec 15, 2005 3:32 pm
by ORLONnet
jacyś chętni do dopracowania rzeczonego komponentu by dawał możliwość tworzenia dowolnej ilości i stopnia skomplikowania baz danych?