Czy znacie rozwi±zanie, które obs³u¿y sekcjê logowan±...

Moderator: Radek Suski

Locked
Venator
Joomla! Fledgling
Joomla! Fledgling
Posts: 2
Joined: Sat Feb 25, 2006 12:54 pm
Location: Varsovie

Czy znacie rozwi±zanie, które obs³u¿y sekcjê logowan±...

Post by Venator » Mon Feb 27, 2006 2:33 am

Witam serdecznie,

czy znacie rozwi±zanie, które obs³u¿y sekcjê logowan±, w której user zobaczy dane dotycz±ce tylko jego osoby, np w postaci tabeli lub specjalnej czê¶ci serwisu, gdzie poprzez menu bêdzie móg³ obejrzeæ informacje tylko dla niego?
Informacje te maj± byæ TYLKO do odczytu.
Ponadto w rozwi±zaniu, którego szukam (komponent, modu³) powinna byc opcja edycji/wprowadzania userów i ich danych.
User bêdzie móg³ byæ wprowadzony do bazy TYLKO rêcznie przez Admina...

Szukam tego dodatkowego rozwi±zania jako czego¶ co bêdzie istnia³o obok normalnego systemu rejestrowania userów strony/forum http://www...

Moje pytanie dotyczy Joomla! 1.07...

Czy kto¶ o czym¶ takim s³ysza³/widzia³? Przeszuka³em kilkana¶cie for dyskusyjnych, przejrza³em dziesi±tki modu³ów, komponentów itp i niestety nic nie znalaz³em...

Pozdrawiam,
Venator.


z uwagi na brak reakcji wnoszê ¿e problem rozwi±zany zosta³ :)
Last edited by ORLONnet on Tue Jul 18, 2006 8:38 am, edited 1 time in total.

User avatar
ORLONnet
Joomla! Explorer
Joomla! Explorer
Posts: 307
Joined: Fri Aug 19, 2005 5:15 am
Location: Poland
Contact:

Odp: Czy znacie rozwi±zanie, które obs³u¿y sekcjê logowan±...

Post by ORLONnet » Mon Feb 27, 2006 12:59 pm

Aleeeee namiesza³e¶ ...
Albo ja nic nie rozumiem ;)
Chcesz wy¶wietlaæ informacje dla konkretnych userów ale tylko dla tych dla którycvh s± te informacje
Chcesz dodawaæ informacje sam w panelu administracyjnym
Chcesz skomplikowac maksymalnie?
Wykorzystaj do tego gotowy komponent, np: A6helpdesk (czy jako¶ tak siê nazywa³) ewentualnie odrobinê przerób, bo mo¿e nie o wszystkim czego potrzebujesz nam tu powiedzia³e¶ ;)
Albo napisz "po ludzku" czego konkretnie chcesz
;)
Pozdrawiam
Norbert
ORLON.net


Locked

Return to “Modyfikacje i własne rozwiązania”