javascript

Moderator: Radek Suski

Majrek
Joomla! Fledgling
Joomla! Fledgling
Posts: 2
Joined: Tue Nov 24, 2009 10:24 am

javascript

Postby Majrek » Wed Dec 30, 2009 9:41 am

Witam, mam zamiar wrzucić javescript do artykułu. moje pytanie jak mam to zrobić ?
mój script

Code: Select all

function PrzegladarkaZdjec(id, zdjecia)
{
   this.czas = 5;   // czas przejścia w trybie pokazu slajdów [sek]
   
   
   this.id = id;
   this.zdjecia = zdjecia;
   var timerID = null;
   
   this.wyswietl = function(nr)
   {
      clearTimeout(timerID);      
      var f = document.getElementById(this.id);
      
      if (nr < 0) nr = f.elements['zdjecia'].options.length - 1;
      else if (nr > f.elements['zdjecia'].options.length - 1) nr = 0;
      
      if (nr == 0)
      {
         f.elements['poczatek'].disabled = true;
         f.elements['wstecz'].disabled = true;
         f.elements['dalej'].disabled = false;
         f.elements['koniec'].disabled = false;
      }
      else if (nr == f.elements['zdjecia'].options.length - 1)
      {
         f.elements['poczatek'].disabled = false;
         f.elements['wstecz'].disabled = false;
         f.elements['dalej'].disabled = true;
         f.elements['koniec'].disabled = true;
      }
      else
      {
         f.elements['poczatek'].disabled = false;
         f.elements['wstecz'].disabled = false;
         f.elements['dalej'].disabled = false;
         f.elements['koniec'].disabled = false;
      }
      
      f.elements['zdjecia'].selectedIndex = nr;
      document.getElementById(this.id + '__img').src = f.elements['zdjecia'].options[nr].value;
      document.getElementById(this.id + '__opis').innerHTML = typeof this.zdjecia[nr][2] != 'undefined' ? this.zdjecia[nr][2] : '';
      if (f.elements['auto'].checked) this.przewin();
   }
   
   this.przewin = function()
   {
      clearTimeout(timerID);
      var f = document.getElementById(this.id);
      if (f.elements['auto'].checked)
      {
         if (document.getElementById(this.id + '__img').complete) timerID = setTimeout(this.id + '.wyswietl(' + (f.elements['zdjecia'].selectedIndex < f.elements['zdjecia'].options.length - 1 ? f.elements['zdjecia'].selectedIndex + 1 : 0) + ')', this.czas * 1000);
         else timerID = setTimeout(this.id + '.przewin()', 500);
      }
   }
   
   var matches = window.location.search.match(new RegExp('[\?&]' + this.id + '=(-?[0-9]+)(&|$)'));
   if (matches && typeof matches[1] != 'undefined')
   {
      var auto = matches[1].substring(0, 1) == '-' ? true : false;
      matches[1] = parseInt(matches[1]);
      var nr = Math.abs(matches[1]);
      if (nr < 0) nr = 0;
      else if (nr > zdjecia.length - 1) nr = zdjecia.length - 1;
   }
   else
   {
      var nr = 0;
      var auto = false;
   }
   
   for (var i = 0, html = ''; i < zdjecia.length; i++)
   {
      html += '<option value="' + zdjecia[i][0] + '"' + (i == nr ? ' selected="selected"' : '') + '>' + zdjecia[i][1] + '</option>';
   }
   
   document.write(
      '<form action="javascript:void(0)" id="' + this.id + '" class="zdjecia">' +
         '<div class="zdjecia_menu">' +
            '<input type="button" name="poczatek" value="|&lt;&lt;"' + (nr == 0 ? ' disabled="disabled"' : '') + ' title="Początek" onclick="' + this.id + '.wyswietl(0)" onkeypress="' + this.id + '.wyswietl(0)" />' +
            '<input type="button" name="wstecz" value="  &lt;&lt;  "' + (nr == 0 ? ' disabled="disabled"' : '') + ' title="Wstecz" onclick="' + this.id + '.wyswietl(this.form.elements[\'zdjecia\'].selectedIndex - 1)" onkeypress="' + this.id + '.wyswietl(this.form.elements[\'zdjecia\'].selectedIndex - 1)" />' +
            ' <select name="zdjecia" onchange="' + this.id + '.wyswietl(this.selectedIndex)">' +
               html +
            '</select> ' +
            '<input type="button" name="dalej" value="  &gt;&gt;  "' + (nr == zdjecia.length - 1 ? ' disabled="disabled"' : '') + ' title="Dalej" onclick="' + this.id + '.wyswietl(this.form.elements[\'zdjecia\'].selectedIndex + 1)" onkeypress="' + this.id + '.wyswietl(this.form.elements[\'zdjecia\'].selectedIndex + 1)" />' +
            '<input type="button" name="koniec" value="&gt;&gt;|"' + (nr == zdjecia.length - 1 ? ' disabled="disabled"' : '') + ' title="Koniec" onclick="' + this.id + '.wyswietl(this.form.elements[\'zdjecia\'].options.length - 1)" onkeypress="' + this.id + '.wyswietl(this.form.elements[\'zdjecia\'].options.length - 1)" />' +
            '<div><input type="checkbox" name="auto"' + (auto ? ' checked="checked"' : '') + ' id="' + this.id + '__auto" onclick="' + this.id + '.przewin()" onkeypress="' + this.id + '.przewin()" style="vertical-align: middle" /> <label for="' + this.id + '__auto">Pokaz slajdów</label></div>' +
         '</div>' +
         '<img id="' + this.id + '__img" src="' + zdjecia[nr][0] + '" alt="" title="Dalej..." onclick="' + this.id + '.wyswietl(document.getElementById(\'' + this.id + '\').elements[\'zdjecia\'].selectedIndex + 1)" />' +
         '<div class="zdjecia_opis" id="' + this.id + '__opis">' + (typeof zdjecia[nr][2] != 'undefined' ? zdjecia[nr][2]: '') + '</div>' +
      '</form>'
   );
   
   if (auto) this.przewin();
}

wrzucam go do folderu media/system/js/...
a w joomali w artykule wpisuje

Code: Select all

<head>
<script type="text/javascript" src="media/system/js/przegladarka_zdjec.js"></script>
   
<script type="text/javascript">
// <![CDATA[
var przegladarka_zdjec = new PrzegladarkaZdjec('przegladarka_zdjec', new Array(
   new Array('images/1.jpg', 'ZDJĘCIE', ''),
   new Array('images/2.jpg', 'ZDJĘCIE', ''),
   new Array('images/3.jpg', 'ZDJĘCIE', '')
   
));
// ]]>

</script>


</head>

proszę o jakieś sugestie, bo nie wiem jak to ugryźćskrypt brałem z http://www.kurshtml.boo.pl/skrypty/przegladarka.html

Return to “Modyfikacje i własne rozwiązania”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests