Poszukuje: obrazki zmieniaj±ce siê w zale¿no¶ci od odno¶nika... wiêcej w temacie

Moderator: Radek Suski

Locked
Omnium_Gatherum
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 41
Joined: Sat Apr 08, 2006 12:46 pm

Poszukuje: obrazki zmieniaj±ce siê w zale¿no¶ci od odno¶nika... wiêcej w temacie

Post by Omnium_Gatherum » Sat Apr 08, 2006 1:03 pm

Witam ;)

Poszukuje hm... komponentu ?
Otó¿ sprawa wygl±da nastêpuj±co: chce, aby w topie zmienia³ siê obrazek na nim umieszczony. Ta zmiana dokonywa³aby siê po klikniêciu na jaki¶ odno¶nik

Przyk³ad:
klikam w link1 - > w topie wy¶wietla siê obrazek1
klikam w link2 -> w topie wy¶wietla siê obrazek2

Gdzie linki to np. artyku³y, artyku³y statyczne, komponenty, czy pozycje menu

Chcia³bym unikn±æ robienia dziesi±tek topów, np. top z obrazkiem numer jeden, top z obrazkiem 2 itd...

Bêdê niezmiernie wdziêczny za jakiekolwiek rady i propozycje :)

Pozdrawiam
Last edited by enjoy777 on Thu Apr 13, 2006 1:11 pm, edited 1 time in total.

User avatar
ORLONnet
Joomla! Explorer
Joomla! Explorer
Posts: 307
Joined: Fri Aug 19, 2005 5:15 am
Location: Poland
Contact:

Odp: Poszukuje: obrazki zmieniaj±ce siê w zale¿no¶ci od odno¶nika... wiêcej w te

Post by ORLONnet » Mon Apr 10, 2006 10:47 am

hmmmmm, to pierwsza rada:
1. instrukcja warunkowa

Code: Select all

if
w pliku templatki
;)
Norbert
ORLON.net

Omnium_Gatherum
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 41
Joined: Sat Apr 08, 2006 12:46 pm

Re: Poszukuje: obrazki zmieniające się w zależności od odnośnika... więcej w tem

Post by Omnium_Gatherum » Mon Apr 10, 2006 11:18 am

Sprawa rozwiązana, znalazłem odpowiedni moduł.

Jeżeli ktoś byłby nim zainteresowany to nazywa się Header Image Module i  jest tutaj:
http://extensions.joomla.org/component/ ... Itemid,35/

Dziękuje za wszelką pomoc.


Locked

Return to “Modyfikacje i własne rozwiązania”