làm thể nào để phân các bài viết theo từng danh mục

Moderator: hungkhanggl

Forum rules
Post Reply
pha+19012006
Joomla! Fledgling
Joomla! Fledgling
Posts: 1
Joined: Thu Aug 20, 2020 12:38 pm

làm thể nào để phân các bài viết theo từng danh mục

Post by pha+19012006 » Thu Aug 20, 2020 1:04 pm

Tôi cần phân biệt các bài viết đó thuộc danh mục nào và điều hiện lên 1 trang
ví dụ như tôi có một danh mục tin thể thao và thư mục tin trong nước mỗi danh mục điều có bài viết riêng. tôi muốn hiện thị các bài viết thuộc tin thể thao và tin trong nước.
có thể hiểu như sau:
tin thể thao
tin thể thao 1
tin thể thao 2
tin trong nước
tin trong nước 1
tin trong nước 2
bố cục trang giống như vậy ạ.
mông các anh chị giúp đỡ.
Last edited by toivo on Thu Aug 20, 2020 4:03 pm, edited 1 time in total.
Reason: mod note: moved from the English forum - please post to the correct international language forum in the future!

Post Reply

Return to “Hỏi đáp Joomla! 3.x”