làm thể nào để phân các bài viết theo từng danh mục

Moderator: hungkhanggl

Forum rules
Post Reply
pha+19012006
Joomla! Fledgling
Joomla! Fledgling
Posts: 1
Joined: Thu Aug 20, 2020 12:38 pm

làm thể nào để phân các bài viết theo từng danh mục

Post by pha+19012006 » Thu Aug 20, 2020 1:04 pm

Tôi cần phân biệt các bài viết đó thuộc danh mục nào và điều hiện lên 1 trang
ví dụ như tôi có một danh mục tin thể thao và thư mục tin trong nước mỗi danh mục điều có bài viết riêng. tôi muốn hiện thị các bài viết thuộc tin thể thao và tin trong nước.
có thể hiểu như sau:
tin thể thao
tin thể thao 1
tin thể thao 2
tin trong nước
tin trong nước 1
tin trong nước 2
bố cục trang giống như vậy ạ.
mông các anh chị giúp đỡ.
Last edited by toivo on Thu Aug 20, 2020 4:03 pm, edited 1 time in total.
Reason: mod note: moved from the English forum - please post to the correct international language forum in the future!

vnnguyendung
Joomla! Intern
Joomla! Intern
Posts: 58
Joined: Wed Jul 09, 2008 8:40 am

Re: làm thể nào để phân các bài viết theo từng danh mục

Post by vnnguyendung » Sat Mar 06, 2021 8:09 am

Bạn đã làm được chưa, phần này có thể thiết lập ở menu item hoặc thiết lập mặc định ở option của com_content. Nếu chưa làm được được phản hồi để mình biết bạn đang còn sự cố, mình sẽ chụp các hình ảnh để hướng dẫn bạn.


Post Reply

Return to “Hỏi đáp Joomla! 3.x”