Page 1 of 1

Hỏi về số lượng bài Post và cách chèn link vào trong chữ ký của Joomla

Posted: Sat Aug 25, 2018 11:41 am
by dongnghi10
Các Pro cho mình hỏi làm sao để có thể chèn link vào chữ ký của mình trên 4rum này. Yêu cầu cần bao nhiêu bài post hoặc comment thì mới làm được ạ. Thanks các bác

Re: Hỏi về số lượng bài Post và cách chèn link vào trong chữ ký của Joomla

Posted: Wed Sep 19, 2018 6:56 am
by mrtran2710
Em cũng có câu hỏi giống bác thế á. Sao thấy có mấy anh chị đi được link nhỉ, hong biết sao hết

Re: Hỏi về số lượng bài Post và cách chèn link vào trong chữ ký của Joomla

Posted: Fri Sep 06, 2019 10:00 am
by copperfield
Theo mình bạn không nên quá ham đặt link chữ ký làm gì.
Giờ link chữ ký bị google xem là link không tự nhiên rồi.
Đặt như vậy nhiều khi sẽ bị xem là spam website sẽ mất top.

Còn câu hỏi của bạn thì mình nhớ là tầm 20 hay 25 gì đó sẽ được đặt link chữ ký.