Page 1 of 1

Upgrade Joomla 3.9.8 lên 3.9.11 lỗi

Posted: Wed Sep 25, 2019 1:12 am
by xuanvo
Dear AE,
Xin giúp mình trong vấn đề nâng cấp từ Joomla 3.8.9 lên 3.9.11 bị lỗi "Invalid Login"
Mặc dù đã chạy Fix nhưng vẫn không thể chạy được. Xin AE có cách giải quyết nào giúp với. Xin cảm ơn nhiều!

Trân trọng cảm ơn!