Bị lỗi gzip

Moderator: hungkhanggl

Forum rules
Locked
zoomdark
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 26
Joined: Wed Oct 17, 2012 9:36 am
Contact:

Bị lỗi gzip

Post by zoomdark » Mon Jun 15, 2015 6:26 am

Lỗi nén gzip này thì xử lý sao các bác :(
- Trang em khi chưa bật gzip thì load bình thường
- Nhưng khi bật Gzip lên thì bị lỗi : load lần 1 thì màn hình trắng , load lần 2 lại mới đc. Bị trên tất cả các trang và bài viết khi mỗi lần click .

troniengoc
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 17
Joined: Mon Jun 08, 2015 7:50 am
Location: canada
Contact:

Re: Bị lỗi gzip

Post by troniengoc » Mon Jun 15, 2015 7:18 am

Thường mình không đặt Gzip trong joomla mà chỉ thêm đoạn code vào file .htaccess

#GZIP
<ifModule mod_gzip.c>
mod_gzip_on Yes
mod_gzip_dechunk Yes
mod_gzip_item_include file .(html?|txt|css|js|php|pl)$
mod_gzip_item_include handler ^cgi-script$
mod_gzip_item_include mime ^text/.*
mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript.*
mod_gzip_item_exclude mime ^image/.*
mod_gzip_item_exclude rspheader ^Content-Encoding:.*gzip.*
</ifModule>

Bạn đổi tên htaccess.txt thành .htaccess
và thêm đoạn code trên vào.

zoomdark
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 26
Joined: Wed Oct 17, 2012 9:36 am
Contact:

Re: Bị lỗi gzip

Post by zoomdark » Mon Jul 20, 2015 7:48 am

Thanks bạn mình làm được rồi ^^


Locked

Return to “Hỏi đáp Joomla! 2.5”