Không vào được Manager Module. Tự động Redict về trang chủ.

Moderator: hungkhanggl

Forum rules
Locked
huken84
Joomla! Fledgling
Joomla! Fledgling
Posts: 1
Joined: Tue May 03, 2016 9:08 am

Không vào được Manager Module. Tự động Redict về trang chủ.

Post by huken84 » Tue May 03, 2016 9:11 am

Help có cao nhân nào giúp lõi này với

Locked

Return to “Hỏi đáp Joomla! 2.5”