Không vào được Manager Module. Tự động Redict về trang chủ.

Moderator: hungkhanggl

huken84
Joomla! Fledgling
Joomla! Fledgling
Posts: 1
Joined: Tue May 03, 2016 9:08 am

Không vào được Manager Module. Tự động Redict về trang chủ.

Postby huken84 » Tue May 03, 2016 9:11 am

Help có cao nhân nào giúp lõi này với

Return to “Hỏi đáp Joomla! 2.5”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests