Page 1 of 1

Xin hỏi viết bài mới mà không cài joomla

Posted: Fri Mar 31, 2017 11:04 am
by tienhh
Cho mình hỏi khi mình đã up web lên host thì việc viết bài mới như thế nào
có module viết bài riêng mà không cần cài joomla (trong trường hợp máy khác) không ạ

Re: Xin hỏi viết bài mới mà không cài joomla

Posted: Sat May 13, 2017 4:12 am
by phamlinhbnm
Để viết bài bạn phải vào quản trị đăng chứ không dùng quản trị sao mà đăng được