Page 1 of 1

Việt hoá chưa hết Joomla 1.5

Posted: Wed Dec 02, 2009 2:52 am
by ashui
Chào các bác
Em việt hoá joomla hết các trong vi-Vn roài. Có điều khi chạy trang index vẫn có 2 chỗ tiếng Anh:
Home
Welcome to Frontpage
Đây là địa chỉ
http://anhduongjsc.com/thanhtribds
Mong các bác có kinh nghiệm chỉ cho em việt hoá nốt 2 chuỗi ký tự trên.
Bác nào biết YM cho em lun:
thuyitbk
Em đagn cần rất gấp
Thanks các bác nhiều nhiều

Re: Việt hoá chưa hết Joomla 1.5

Posted: Sat Jun 04, 2011 6:47 am
by all rise
hi hi, vào cái menu home xem cái params bên phải , có có cái Title page : Welcome to Frontpage Thay chổ này là xong!

Re: Việt hoá chưa hết Joomla 1.5

Posted: Wed Jun 06, 2012 3:04 am
by steven6879
người ta đăng từ năm 2009 giờ vào thanks cái gì nữa bạn hiền !

Re: Việt hoá chưa hết Joomla 1.5

Posted: Thu Oct 04, 2012 10:27 am
by dqmedia
Site bị die rồi hay sao đó, không thấy nữa

Re: Việt hoá chưa hết Joomla 1.5

Posted: Tue Dec 11, 2012 3:12 pm
by tsbmedia
Tất cả nằm trong .ini hết, bạn vào đó việt hóa bằng tay nhé

Re: Việt hoá chưa hết Joomla 1.5

Posted: Fri Feb 14, 2014 12:38 pm
by LinhLee2012
Joomla! 1.5 ra đời đánh dấu sự nhảy vọt cả về cách trình bày, giao diện, tính năng, kiến trúc và "...hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ có tập ký tự được biểu diễn bằng bảng mã UTF-8..
Xin tham khảo bên mục này:
http://forum.joomla.org/viewtopic.php?f ... 7#p1307457