Tổng hợp cách Install tiếng Việt vào Joomla ( thành quả của mọi người)

Moderator: hungkhanggl

Forum rules
BunnNguyen
I've been banned!
Posts: 20
Joined: Mon May 13, 2013 11:29 am

Re: Tổng hợp cách Install tiếng Việt vào Joomla ( thành quả

Post by BunnNguyen » Tue Jul 16, 2013 10:15 am

thanks chủ topic đã chia sẻ những thông tin hữu ích vè joomla cho mọi người cùng học hỏi....cố gắng phát huy..cho đi, sẽ nhận lại..
http://gs-metrocity.com/ <-- gs metrocity nhà bè
http://infiniti-quan-7.com/ <-- infiniti quận 7

ericmax
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 23
Joined: Mon Feb 17, 2014 1:44 pm

Re: Tổng hợp cách Install tiếng Việt vào Joomla ( thành quả

Post by ericmax » Sat Feb 22, 2014 7:16 am

thank bác, mình mới bắt đầu làm web nên cần tìm hiểu thêm nhưng bài viết này. joomla công nhận khó hơn wp

himlamriverside
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 20
Joined: Thu Mar 13, 2014 2:50 pm

Re: Tổng hợp cách Install tiếng Việt vào Joomla ( thành quả

Post by himlamriverside » Thu Mar 13, 2014 3:08 pm

Cảm ơn anh e, làm với joomla cần phải tìm hiểu nhiều hơn wp, em thấy joomla khó cho những người mới bắt đầu làm hixhix

kingbin
Joomla! Fledgling
Joomla! Fledgling
Posts: 1
Joined: Wed May 14, 2014 2:10 am

Re: Tổng hợp cách Install tiếng Việt vào Joomla ( thành quả

Post by kingbin » Wed May 14, 2014 2:25 am

Cảm ơn anh đáng hướng dẫn chi tiết, quả thật là em đang đánh vật với cái khoản ngôn ngữ tiếng việt trong Joomla


Post Reply

Return to “Bài viết cũ”