Qui định tại đăng bài tại Vietnamese Forum

Moderator: hungkhanggl

tonybrain2016
Joomla! Apprentice
Joomla! Apprentice
Posts: 10
Joined: Sat Jun 04, 2016 1:14 pm

Re: Qui định tại đăng bài tại Vietnamese Forum

Post by tonybrain2016 » Thu Jun 09, 2016 6:06 am

Đã đọc nội quy và ghi nhớ!Mọi người nên tôn trọng vì 1 cộng đồng joomla Việt .

manette
Joomla! Fledgling
Joomla! Fledgling
Posts: 4
Joined: Wed Nov 16, 2016 4:07 am

Re: Qui định tại đăng bài tại Vietnamese Forum

Post by manette » Wed Nov 16, 2016 4:19 am

Đã đọc và tự hứa sẽ không spam quá đà 8) và có nghệ thuật

manette
Joomla! Fledgling
Joomla! Fledgling
Posts: 4
Joined: Wed Nov 16, 2016 4:07 am

Re: Qui định tại đăng bài tại Vietnamese Forum

Post by manette » Wed Nov 16, 2016 7:06 am

Mình cần phải có bao nhiêu bài post thì mới có thể đặt chữ ký vậy mọi người?

igeduhoc
Joomla! Fledgling
Joomla! Fledgling
Posts: 1
Joined: Mon Oct 08, 2018 7:40 am

Re: Qui định tại đăng bài tại Vietnamese Forum

Post by igeduhoc » Fri Nov 09, 2018 7:31 am

hi mng e new


Post Reply

Return to “Bài viết cũ”