Page 1 of 1

Hỏi xin plugin float bar

Posted: Tue Oct 22, 2013 6:00 pm
by saosangmo
Hi,
Mình đang cài float share bar cho trang về làm biển quảng cáo của mình http://quangcaolacviet.com nhưng bị lỗi phần share google plus.
Bạn nào có kinh nghiệm dùng các plugin nào tương tự giới thiệu giúp mình với, bản miễn phí nhé.
thanks

Re: Hỏi xin plugin float bar

Posted: Mon Feb 24, 2014 4:46 am
by saosangmo
Ví dụ cụ thể đi bạn, mình tìm rồi mà không thấy, hix