Page 1 of 1

Lỗi khi bật Friendly URL

Posted: Tue Dec 10, 2013 1:53 pm
by chubetyhon
Các bạn cho mình hỏi, trong Joomla 1.5 khi mình bật Friendly URL và Mod_rewrite thì khi view trang chủ sẽ bị lỗi là sao nhỉ? :'(

URL của joomla nhìn xấu quá, làm sao cho thân thiện với SEO bây giờ :(

Re: Lỗi khi bật Friendly URL

Posted: Mon Dec 30, 2013 3:22 am
by vietnamvisa
Bạn dùng hosting gì vậy? Linux hay Windows?

Re: Lỗi khi bật Friendly URL

Posted: Thu Feb 20, 2014 7:12 am
by BikentKien
Khi bật Use Full Friendly Urls lên
song coppy hết nội dung trong htaccess.txt page vào .htaccess

Re: Lỗi khi bật Friendly URL

Posted: Fri Jul 18, 2014 1:52 am
by winds2070
bạn kiễm tra nó là lỗi gì, xem file .htaccess đã tối ưu rồi chưa.