Page 1 of 1

giúp mình sữa lỗi bài viết ?

Posted: Wed Jan 08, 2014 1:50 am
by pknoob
trang web mình làm bằng joomla nhưng khi mình viết bài mới thì nó lại không hiện ra trên cùng mà lại hiện ở dưới cùng, các bạn có ai biết cách khắc phục vấn đề này giúp mình với, cảm ơn nhiều ạ !