Page 1 of 1

Chuyển data sang Joomla?

Posted: Sat Jan 11, 2014 7:56 am
by nguyenut9
Mình đang làm dự án về đặt phòng khách sạn http://hotelviet.vn, ban đầu mình làm bằng Site của Google, nhưng sau thời gian làm thì thấy nó không đáp ứng được yêu cầu về book phòng, giờ mình muốn chuyển sang Joomla

Mình hỏi cách chuyển data sang Joomla như thế nào, vì post lại từ đầu sẽ rất mất thời gian

Bạn nào biết chỉ giúp

Re: Chuyển data sang Joomla?

Posted: Tue Mar 04, 2014 8:44 am
by thanglioa
Câu hỏi của bạn mình giờ cũng đang tìm hiều vì mình cũng có ý định chuyển qua joomla mà

Re: Chuyển data sang Joomla?

Posted: Sun Mar 16, 2014 3:57 pm
by saosangmo
Site của bạn ít nội dung mà, cách chuyển tốt nhất là bằng "cơm", :D, chứ google site không có chuẩn gì để migrate dữ liệu qua chỗ khác cả.