Page 1 of 1

hướng dẫn làm học web joomla 3.2 qua video cho ai mới làm qê

Posted: Fri Jan 31, 2014 12:13 pm
by BunnNguyen
Series hướng dẫn tự học joomla joomla 3.2 do mình tự quay và thực hiện đóng góp vào cộng đồng joomla.
Hiện tại mình sẽ cố gắng quay thêm mình clip hướng dẫn một cách nhanh và dễ hiểu hơn.
Joomla 3.2
http://www.[youtube].com/playlist?list=PL ... 9DXj074RZN