Page 1 of 1

Sh404sef bị lỗi với virtuemart xin giúp đỡ

Posted: Fri Feb 14, 2014 6:48 am
by thammyviet
Mình đang xài Joomal 1.5.26 và virtuemart 1.1.3 có bị lỗi như sau. Mình vào 1 cái category ví dụ: abc.com/laptop thì url nó hiện ra như sau abc.com/laptop?Itemid=
Nó dư ra 1 khúc ?Itemid= mà mình ko biết bỏ cái đó ở đâu. Vào category nào cũng bị còn vào sản phẩm thì ko sao. bạn nào biết cách xóa cái đó thì giúp mình với.

Re: Sh404sef bị lỗi với virtuemart xin giúp đỡ

Posted: Fri Mar 07, 2014 1:28 am
by BikentKien
Bạn có thể truy cập vào Language Manager -> Content -> Unpublish các ngôn ngữ trong này. Nhớ Purge cache để xóa hết các link cũ của sh404SEF.