Page 1 of 1

Vấn đề joomla chạy trên IIS6

Posted: Mon Feb 09, 2015 7:20 am
by thanhaiai
Xin chào mọi người,
Mọi người cho mình hỏi một chút. Server công ty mình đang sử dụng là windows 2k3 chạy IIS6 (công ty nhỏ không có chuyên gia về linux) thì có thể sử dụng được joomla không, và sử dụng thì sẽ hỗ trợ được bản nào. Tại bên mình đang xài wordpress. Nhưng wordpress trên IIS6 thì toàn bị dính cái index.php đằng sau. Phải rewrite lại mới mất và chỉnh sửa rất mất công.
Mình đang tính chuyển website cũ từ wordpress sang joomla. Tiện thể ai có cái theme giống site này không:

Code: Select all

http://visamy.info/
. Mình thấy nó phù hợp với dịch vụ công ty mình đang làm, nên ai biết cho mình xin nhé.
Chân thành cảm ơn mọi người.

Re: Vấn đề joomla chạy trên IIS6

Posted: Wed Feb 18, 2015 3:43 pm
by saosangmo
Trên IIS 6 bạn cần phải cài thêm add-on , có lẽ mất tiền:

Code: Select all

http://www.helicontech.com/isapi_rewrite
Từ IIS 7 trở lên Microsoft moi hỗ trợ Mod rewrite.