Page 1 of 1

Van blog artikel naar alias link

Posted: Mon Dec 05, 2016 3:35 pm
by erhanlammar
Voor een klant moet ik een blogpagina verplaatsen naar een alias.
maar als ik de alias aanmaak verliest het blogartikel alle css die het meekrijg bij het blogartikel.
Toch is het nodig dat deze alias dezelfde layout krijgt als de blogartikels.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat het blogartikel bij het aanmaken van zijn alias. Zijn css niet verliest?