content direct publishen zonder publisher-user

Moderator: pe7er

Forum rules
Forum Regels
Locked
Velix
Joomla! Explorer
Joomla! Explorer
Posts: 265
Joined: Mon Aug 29, 2005 9:41 am

content direct publishen zonder publisher-user

Post by Velix » Mon Aug 29, 2005 4:05 pm

Andere gebruikers content toevoegen is geen probleem met Mambo. Mambo heeft 3 typen users die elk net weer iets anders extra kunnen.
Nu zou ik het handig vinden om users content toe te laten voegen en direct te laten publishen.
Geen probleem met het usertype PUBLISHER.

Helaas kan die user dan óók content wijzigen die hij NIET behoort te kunnen wijzigen. (bijvoorbeeld standaard tekst elders op de site.
Is dit af te vangen?
1. Kan ik zo'n item bv op slot doen?
2. Of nog beter; kan ik een user laten DIRECT zijn eigen conten laten publishen?
3. Een andere optie mocht dit bovenstaande niet kunnen.. kan ik als beheerder een mail ontvangen wanneer er nieuwe content is aangemaakt en op mij te wachten staat om via de backend gepublished te worden?

Ik hoop dat iemand een oplossing heeft voor optie 2.
Knowledge speaks, but Wisdom listens

Jasmon
Joomla! Guru
Joomla! Guru
Posts: 788
Joined: Thu Aug 18, 2005 4:45 pm

Re: content direct publishen zonder publisher-user

Post by Jasmon » Mon Aug 29, 2005 4:23 pm

Velix wrote: Andere gebruikers content toevoegen is geen probleem met Mambo. Mambo heeft 3 typen users die elk net weer iets anders extra kunnen.
Nu zou ik het handig vinden om users content toe te laten voegen en direct te laten publishen.
Geen probleem met het usertype PUBLISHER.

Helaas kan die user dan óók content wijzigen die hij NIET behoort te kunnen wijzigen. (bijvoorbeeld standaard tekst elders op de site.
Is dit af te vangen?
1. Kan ik zo'n item bv op slot doen?
2. Of nog beter; kan ik een user laten DIRECT zijn eigen conten laten publishen?
3. Een andere optie mocht dit bovenstaande niet kunnen.. kan ik als beheerder een mail ontvangen wanneer er nieuwe content is aangemaakt en op mij te wachten staat om via de backend gepublished te worden?

Ik hoop dat iemand een oplossing heeft voor optie 2.
1. nee
2. ja met hacks in de de bestanden
3. is standaard, zou je al moeten krijgen

User avatar
Sssst
Joomla! Intern
Joomla! Intern
Posts: 61
Joined: Thu Aug 18, 2005 7:16 pm

Re: content direct publishen zonder publisher-user

Post by Sssst » Tue Aug 30, 2005 9:31 pm

Ik ben tegen dezelfde problemen/wensen aangelopen. Ik zit er nog over te denken om een "autopublish" faciliteit te gaan ontwikkelen. Omdat ik er nog niet helemaal uit ben, hoe ik dat wil doen heb ik inmiddels als wel voorzieningen getroffen om fatsoenlijke emails te versturen naar de publishers. Deze kunnen vervolgens om de url in de email klikken om vervolgens via de front-end te item te kunnen publiceren.

Hiervoor moet het volgende uitgevoerd worden:
1) Zet de indicatie "Receive submission Emails" op "ja" bij de user "super administrator".
2) Private message niet versturen indien het nieuwe bericht ook direct is gepubliceerd.
3) Private message niet versturen aan de gebruiker waarvoor "Receive submission Emails" op "ja" staat én de gebruiker gelijk is aan de auteur van het artikel.
4) Aanpassen van de inhoud van de private message waarin de aanmaak van het nieuwe bericht wordt gemeld
5) Aanpassen van de email die verstuurd moet worden.


Ad 2. Private message niet versturen indien het artikel direct is gepubliceerd
Aanpassing van ../com_content/content.php:

Vervang de regel (alleen bij block waarin $msg->send wordt uitgevoerd!
    if ( $isNew ) {
door
    if ( $isNew && $row->state == 0) {

Ad 3. Private message niet versturen aan de gebruiker waarvoor "Receive submission Emails" op "ja" staat én de gebruiker gelijk is aan de auteur van het artikel

Aanpassing van ../com_content/content.php:
Vervang
    $database->setQuery( "SELECT id FROM #__users WHERE sendEmail = '1'" );
Door
    $database->setQuery( "SELECT id \n"
                              . "FROM #__users \n"
                              . "WHERE sendEmail = '1' \n"
                              . "AND  id '". $my->id ."'"
                            );


Ad 4. Aanpassen van de inhoud van de private message waarin de aanmaak van het nieuwe bericht wordt gemeld

Aanpassing taalbestand mambo:
  • Wijzig de waarde van de bestaande setting ON_NEW_CONTENT "A new content item has been submitted.\nAuthor\t: %s\nTitle\t: %s\nSection\t: %s\nCategory\t: %s\nURL\t: %s/index.php?option=com_content&task=view&sectionid=%d&id=%d".
  • Voeg een nieuwe setting toe met de naam _ON_NEW_CONTENT_TITLE toe met de waarde "New content item %s: %s".


Aanpassing van ../com_content/content.php:
Vervang de regel
$msg->send( $my->id, $user_id, "New Item", sprintf( _ON_NEW_CONTENT, $my->username, $row->title, $section, $category ) );
door
    $msg->send( $my->id
                      , $user_id
                      , sprintf( _ON_NEW_CONTENT_TITLE, $GLOBALS['mosConfig_sitename'], $row->title)
                      , sprintf( _ON_NEW_CONTENT, $my->username, $row->title, $section, $category, $GLOBALS['mosConfig_live_site'], $row->sectionid, $row->id)
                      );

Ad 5. Aanpassen van de email die verstuurd moet worden.
Verwijder de onderstaande regels uit  ../component/com_messages/messages.class.php
    $subject = _NEW_MESSAGE;
    $msg = _NEW_MESSAGE;
Wijzig
    mosMail($mosConfig_mailfrom, $mosConfig_fromname, $recipient, $subject, $msg);
in
    mosMail($mosConfig_mailfrom, $mosConfig_fromname, $recipient, $subject, $message);
Het resultaat hiervan is dat de subject en body van de email identiek zijn aan die van de private message.


Locked

Return to “Algemene vragen”